15 Mayıs 2010 Cumartesi

KİTAP                      

KÜRESEL GÜÇ POLİTİKALARI TÜRKİYE VE İSLAM   

Prof. Dr. Nadim Macit, Küresel güçlerin bu coğrafyada nasıl mezhep çatışması tezgahlamak istedigini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik bu hassas konuyu nasıl kullandığını anlatıyor kitabında.
İşte Prof. Dr. Nadim Macit’in eseri Küresel Güç Politikaları Türkiye ve İslam adlı kitabın arka sayfası:
"Araçsal aklın geldiği sınır; savaş. Savaşın gerekçesi terör, kutsal dayanağı Judeo-Hıristiyanlık, mekanı İslam coğrafyası, sınır ülkesi Türkiye. Pentagon merkezli derin stratejik analizler(!); organik deliliğin ve cinnetin sürümü olan küresel politik stratejik modeller. Küresel fitneni aklileştirilmiş biçimi olan bu modellerin nesnesi; güç tarafından ayartılmış ve bağlanmış bireyler, toplumlar, devletler. Dünya barışı için İsa Mesih’in etrafında toplanmayı telkin eden egemen güç ve vassaları. Tahakküm ve sömürüyü meşrulaştırmak için politikasını dinselleştiren egemen gücün dil oyunları. İnsanlıkla dalga geçen özgürlük ve demokrasi havarileri. Yeni dünyanın vassaları; politik aktörler ve aydınlar. Mesihleri; misyonerler, ılımlı İslamcılar ve diyalogcular. Gücün dilini ve çıkarını konuşma ve yayma nispetinde değer kazanan ayartma mekanları; sivil toplum kuruluşları. Kesintisiz küresel sermayenin sömürücü ve ihtilalci aktörleri; çok uluslu şirketler. Küresel entrika çemberinin nüfuz alanları; ezoterik cemaatler. Küresel politikanın parçalama aracı; etnik cemaatler ve tüm bunların ülkemizdeki görüntüleri. Ülkemizi küresel kıskaç altına almaya yönelik politik teknikler; ayartma, bağlama, parçalama ve işgal etme. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin içini boşaltma faaliyetleri; ikinci ve üçüncü tip cumhuriyet senaryoları, yeni Osmanlıcılık hikayeleri. İslam’ın içini boşaltma faaliyetleri; özel dile çevrilmiş, politik ilgilerle biçimlendirilmiş, küresel ve liberal temalar giydirilmiş, mistik ilgilerle çarpıtılmış İslam anlayışları ve uzantıları. Küresel politik diplomasinin yeni yüzü; dinler arası diyalog. Anılan konuların etrafında küresel güç politikalarını tartışan bu kitap, ülkemizin durumu ve geleceğiyle ilgili olarak duyulan fikri kaygının ve vicdani sorumluluğun ürünüdür."

Nadim Macit Kimdir?
________________
1958 yılında Erzurum'da doğdu. 1971 yılında Özdere İlkokulu, 1978 yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesi, 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.Doktora öğrenimini ise 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1985-1988 yıllarında Rize İmam Hatip Lisesi, 1988-1992 yıllarında Konya Kadınhanı İmam Hatip Lisesi, 1993-1997 yıllarında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği ve 1997'den itibaren Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği ve kelam Bilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

0 yorum:

 
 
 
 
Copyright © güvence