İSRAİL MEDYASI ENDİŞELİ

1 Haziran 2010 Salı


İsrail’de İngilizce yayınlanan The Jerusalem Post, insani yardım gemilerinin vurulmasının, bir çok yönden Türkiye’nin kazanımı ile sonuçlandığını yazdı. Gazete’nin 1 Haziran tarihli internet sayfasında yayınlanan bir analizde, olayın AKP’nin iç siyasetteki konumunu ayakta tutmasına da hizmet ettiği iddia edildi.

The Jerusalem Post’un analizinde, Türkiye'nin son iki yıldır İsrail'e karşı iç gündemdeki genel değişime uygun proaktif bir politika izlediği belirtildi.

İsrailli uzmanların, Türkiye’nin izlemekte olduğu dış politikaya Avrupalı uzmanlar gibi dar bir pencereden bakmadığını belirten gazete, Türkiye’nin izlediği dış politikanın “Yeni Osmanlı” rüyasının canlanması gibi basite indirgenemeyeceği görüşünün İsrailli uzmanlarda hakim olduğunu ifade etti.

AKP’nin içpolitikadaki konumunu, dış politik kazançlarla ayakta tutmaya

Çalıştığını ileri süren Jerusalem Post, Türkiye’nin bunu uluslararası arenada “Müslümanlara ayırımcılık yapıldığı” tezi üzerinden yaptığını kaydetti.

Bu iddiaların Venezuela ya da Brezilya gibi müslüman olmayan ülkelerin de katkısı ile İsrail karşıtı bir kampanyaya dönüştürülmek istendiğini belirten gazete, Türkiye içinde de İsrail karşıtı kampanyanın, devlet kurumlarını kontrolü altında tutan AKP’ye yeni kazanımlar elde etmesine hizmet ettiğini ileri sürdü.

AKP’nin, Batı'nın “İslamcı terör” tanımını ve müslüman dünya ile  Çatışma endişesini değiştirmek zorunda olduğunda ısrar ettiğini belirten gazete, AKP’nin Türkiye olmak üzere müslüman demokrasilere uluslararası arenada yer açılmasını istediğini vurguladı.

Türkiye’nin desteklediği insani yardım gemilerinin amacının, İsrail'in meşruluğunu yok etmek ve İsrail-Filistin sorununu uluslararası alana çekmek olduğuna işaret eden gazete, şöyle dedi:
“Bu kampanya, İsrail'i vahşi ve barbar Göstermek, İsrail'in tarihsel deneyimlerinin dayanaklarının sorgulanmasını sağlamak için yapıldı. Ancak bunu asıl amacı, AKP’nin liderliği altındaki Türkiye'yi Sünni Müslüman dünyanın lideri yapmak, bölgesel bir süper güç ve dünya barışı ve istikrarının anahtarı haline getirmekti. İsrail'in yardım gemilerine yönelik eylemi Türkiye'nin taktiğinin başarıya ulaştığını kanıtladı. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail üzerindeki baskısını artırması ve bu çerçevede iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gidişinin sürmesi muhtemeldir.”

0 yorum:

 
 
 
 
Copyright © güvence